s3Eva_IT2010_T2 Funciones ocupados y ubica libre en matriz

Ejercicio: 3Eva_IT2010_T2 Funciones ocupados y ubica libre en matriz

resultado obtenido:

matriz = [[1,1,1,1],
     [1,0,0,0],
     [0,1,0,1]]

ocupados: 7
primer encontado: [1, 1]
>>> 

Instrucciones en Python

# 3Eva_IT2010_T2 Funciones ocupados y ubica libre en matriz
# resolver sin usar numpy
import numpy as np

def ocupados(matriz):
  suma = np.sum(matriz)
  return(suma)

def ubicalibre(matriz):
  matriz = np.array(matriz)
  tamano = np.shape(matriz)
  n = tamano[0]
  m = tamano[1]
  encontre = 0
  a = np.NaN
  b = np.NaN
  i = 0
  while i<n and encontre==0:
    j = 0
    while j<m and encontre ==0:
      if matriz[i,j] == 0:
        encontre = 1
        a = i
        b = j
      j = j+1
    i = i + 1
  return([a,b])

# PROGRAMA
matriz = [[1,1,1,1],
     [1,0,0,0],
     [0,1,0,1]]

# PROCEDIMIENTO
aforo = ocupados(matriz)
libre = ubicalibre(matriz)

# SALIDA
print("ocupados: ", aforo)
print('primer encontado: ',libre)